πρότυπα συμπεριφοράς

Μα γιατί έχει αυτή τη συμπεριφορά;… Ένα βίντεο για το πόσο επηρεάζονται τα παιδιά…

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί ένα παιδί μιλάει άσχημα, γιατί χτυπάει τα άλλα παιδιά, γιατί πετάει σκουπίδια στο δρόμο και γενικά γιατί υιοθετεί κάποιες συμπεριφορές που δε θεωρούνται αποδεκτές. Πολλές φορές, οι γονείς αυτών των παιδιών, τους λένε κατ’ επανάληψη πώς θα έπρεπε να φέρονται, χωρίς όμως αποτέλεσμα…

Το παρακάτω βίντεο δείχνει με πολύ ωραίο τρόπο ότι τελικά τα παιδιά μπορεί να μην ακούν τις νουθεσίες των γονέων τους, αλλά μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Γιατί τα παιδιά έχουν ως πρότυπα τους γονείς τους και θέλουν να τους μοιάσουν. Δεν ωφελεί λοιπόν να τα συμβουλεύουμε συνεχώς, αλλά πρέπει να τους δείξουμε έμπρακτα ποια είναι η σωστή συμπεριφορά. Αρκεί να αλλάξουμε εμείς, για να αλλάξουν και τα παιδιά μας.