τραυλισμός

Τραυλισμός: ταινία μικρού μήκους

Ο τραυλισμός είναι ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει σε κάποιους ανθρώπους να έχουν καλή ροή ομιλίας. Περίπου ένας στους εκατό ανθρώπους τραυλίζει, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, του φύλου του, της φυλής του ή της ευφυΐας του.

Η παρακάτω ταινία δημιουργήθηκε από τον Βελγικό Σύλλογο για τον Τραυλισμό (Belgian Stuttering Association BSV – Belgische Stottervereniging) και το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium). Παρουσιάζει πολύ εύστοχα και με απλότητα το τι είναι ο τραυλισμός, ποια είναι τα αίτιά του, το πώς νιώθουν οι άνθρωποι που τραυλίζουν και τέλος, το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε είτε αυτοί είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες.