Υπηρεσίες Αξιολόγησης – Διάγνωσης

Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση είναι πολύ σημαντική …

Διερεύνηση Σχολικής Ετοιμότητας-Πρώιμη Παρέμβαση

Η γνώση των γονιών για το επίπεδο της σχολικής ετοιμότητας …

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξίας

Ένα από τα συχνότερα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν …

Αντιμετώπιση Διαταραχής Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Τα πρωτογενή συμπτώματα …

Αντιμετώπιση Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών

Αναπτυξιακές διαταραχές όπως αυτισμός – Σύνδρομο Asperger

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών

Τα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα …

Συμβουλευτική Εφήβων – Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Συμβουλευτική Γονέων

Οι γονείς μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι του θεραπευτή …