Αξιολόγηση - Διάγνωση
Αξιολόγηση – Διάγνωση

Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την έκβαση των δυσκολιών του παιδιού. Κάθε είδους δυσκολία, αν αφεθεί να περάσει με το χρόνο ή «όταν το παιδί ωριμάσει», είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διογκωθεί και θα αντιμετωπιστεί δυσκολότερα. Γι’ αυτό λοιπόν το παιδί που έχει έστω μια μικρή δυσκολία μαθησιακή ή αναπτυξιακή, είναι απαραίτητο να αξιολογείται από τον Ψυχολόγο άμεσα, προκειμένου αυτός να προτείνει τρόπους αντιμετώπισής της και να ξεκινήσει η παρέμβαση χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος.