Υπηρεσίες - Διερεύνηση Σχολικής Ετοιμότητας- Πρώιμη Παρέμβαση
Διερεύνηση Σχολικής Ετοιμότητας

Η διερεύνηση σχολικής ετοιμότητας αναφέρεται στο σύνολο των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων που πρέπει να έχει αποκτήσει ένα παιδί, προκειμένου να προσαρμοστεί ομαλά στο σχολικό περιβάλλον και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο. Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων εξαρτάται από τη βιολογική ωρίμανση του παιδιού, τη νοημοσύνη του, την ύπαρξη κάποιας αναπτυξιακής διαταραχής, τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και από άλλους παράγοντες. Οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένα παιδί για να το θεωρήσουμε «έτοιμο» για την Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου συνοψίζονται στα παρακάτω κύρια σημεία:

Γνωστικός τομέας

Το παιδί πρέπει να μπορεί να:

• αναγνωρίζει σχήματα, χρώματα και μεγέθη.
• ταξινομεί και να συγκρίνει αντικείμενα.
• κατανοεί τη λογική αλληλουχία και τη χρονολογική σειρά των γεγονότων (π.χ. πριν, τώρα, μετά).
• απομνημονεύει οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα (π.χ. γράμματα, λέξεις, προτάσεις).
• εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό).
• ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.
• εκτελεί τις οδηγίες του/της εκπαιδευτικού.

Γλωσσικός τομέας

Το παιδί πρέπει να μπορεί να:

• αναγνωρίζει και μιμείται ήχους.
• διακρίνει ακουστικά ομόηχα φωνήματα, όπως για παράδειγμα β – δ, θ – φ.
• αναγνωρίζει πολλά γράμματα της αλφαβήτου.
• έχει κατακτήσει όλα τα φωνήματα και τα συμφωνικά συμπλέγματα.
• κατανοεί πλήρως τον προφορικό λόγο.
• αναγνωρίζει και να ονομάζει γνωστά αντικείμενα.
• σχηματίζει ολοκληρωμένες προτάσεις που έχουν νόημα.

Κινητικός τομέας

Το παιδί πρέπει να μπορεί να:

• εκτελεί δραστηριότητες αδρής κινητικότητας (π.χ. πιάσιμο μπάλας, κατέβασμα σκάλας) ή λεπτής κινητικότητας (π.χ. κόψιμο με ψαλίδι, ζωγραφική εντός πλαισίου).
• συντονίζει χέρι-μάτι (π.χ. αντιγραφή απλών σχημάτων, κούμπωμα φερμουάρ).
• προσανατολίζεται στο χώρο (μπροστά- πίσω, πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά).
• αυτοεξυπηρετείται (πλύσιμο, ντύσιμο, φαγητό, τουαλέτα).

Κοινωνικό-συναισθηματικός τομέας

Το παιδί πρέπει να μπορεί να:

• αποχωρίζεται ήρεμα τους γονείς του.
• προσαρμόζεται εύκολα σε νέες καταστάσεις.
• εμπλέκεται σε ομαδικές δραστηριότητες.
• δημιουργεί και να διατηρεί φιλίες.
• εκφράζει τα συναισθήματα και τη γνώμη του.
• ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας της τάξης.
• είναι ικανό να προσέχει αυτά που λέει κάποιος άλλος (διατήρηση προσοχής).
• κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό.

Η γνώση των γονιών για το επίπεδο της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού και η πρώιμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών του είναι πολύ σημαντική για τη σωστή μετάβαση του παιδιού στην Α’ Δημοτικού.