Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία
Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Ένα από τα συχνότερα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας και το οποίο απασχολεί  έντονα γονείς και δασκάλους, είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, στις οποίες ανήκει και η Δυσλεξία.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε μια ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, στον συλλογισμό ή στη μαθηματική ικανότητα. Οι δυσκολίες αυτές εμποδίζουν σημαντικά την πρόοδο του παιδιού σε γνωστικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της ομαλής κοινωνικοποίησης του. Οι ελλείψεις του, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, συσσωρεύονται με τα χρόνια παρά την προσπάθεια του παιδιού να τις καλύψει. Αν και η νοημοσύνη του είναι σε κανονικό ή υψηλό επίπεδο, αποτυγχάνει συχνά στις σχολικές δοκιμασίες. Το παιδί απογοητεύεται και δέχεται συνεχώς κριτική για τις επιδόσεις του, με αποτέλεσμα να αποκτά χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν συνήθως ένα εύρος συμπτωμάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τα επιτεύγματά τους. Κάποια από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να παρουσιαστούν σε όλα τα παιδιά σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξής τους, το παιδί όμως με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζει μία ομάδα από συμπτώματα που το συνοδεύουν στην εξελικτική του πορεία και δεν εξαφανίζονται με το πέρασμα του χρόνου.

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι: διάσπαση προσοχής, φτωχή μνήμη, δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες, δυσκολία στο να ξεχωρίζει μεταξύ τους τα γράμματα, τους αριθμούς και τους ήχους, περιορισμένη αναγνωστική ικανότητα, προβλήματα στον οπτικο-κινητικό συντονισμό, δυσκολία στη σειροθέτηση (π.χ. ακολουθία των ημερών της εβδομάδας, των μηνών του χρόνου) και γενικότερη αποδιοργάνωση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σχολείο, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες:

  • Δυσκολεύονται να διαβάσουν σωστά ένα κείμενο κάνοντας πολύ συχνά παραλείψεις γραμμάτων ή λέξεων και διαβάζοντάς το αργά και συλλαβιστά.
  • Πολλές φορές δεν κατανοούν αυτό που μόλις διάβασαν.
  • Όταν γράφουν, κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείποντας, προσθέτοντας ή αντιστρέφοντας γράμματα ή συλλαβές.
  • Το κείμενο που γράφουν πολλές φορές δεν έχει λογική αλληλουχία.
  • Δεν τονίζουν σωστά ή ακόμα και καθόλου.
  • Έχουν δυσκολίες στα μαθηματικά.

Οι μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν με μεγάλη επιτυχία, ειδικά αν εντοπιστούν έγκαιρα και ακολουθηθεί κοινή γραμμή από όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν το παιδί.