Υπηρεσίες - Συμβουλευτική Γονέων
Συμβουλευτική Γονέων

Ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών δυσκολίες. Αυτές μπορεί να είναι αναπτυξιακές, όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ο αυτισμός, μαθησιακές, όπως είναι η Δυσλεξία, και δυσκολίες που προκαλούνται από διάφορα γεγονότα, όπως είναι το διαζύγιο των γονέων ή ο θάνατος ενός σημαντικού προσώπου. Επίσης, πολλές φορές η οικογενειακή γαλήνη διαταράσσεται και από άλλου είδους ζητήματα, όπως είναι οι δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο, η αδυναμία των γονέων να επιβάλουν όρια, διαταραχές ύπνου, φοβίες, ζήλια, άγχος, σχολικός εκφοβισμός.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η συμβουλευτική γονέων, έτσι ώστε παράλληλα με τη βοήθεια προς το παιδί, να μπορέσουν και εκείνοι να μάθουν τρόπους σωστής διαχείρισης των διάφορων θεμάτων που απασχολούν την οικογένεια. Οι γονείς μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι του θεραπευτή, ώστε με την καθοδήγησή του να βρουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και να επιτυγχάνεται η αρμονική συμβίωση των μελών της οικογένειας.