Υπηρεσίες - Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών

Τα παιδιά, εκτός από μαθησιακές ή αναπτυξιακές δυσκολίες, μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα, όπως είναι οι φοβίες, οι αγχώδεις διαταραχές, τα προβλήματα συμπεριφοράς, η χαμηλή αυτοπεποίθηση κ.ά.

Επίσης μπορεί κάποια γεγονότα στη ζωή τους να τους προκαλούν σημαντικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα, το διαζύγιο των γονέων, ο θάνατος κάποιου κοντινού προσώπου ή ακόμα και ο σχολικός εκφοβισμός που μπορεί να υφίστανται. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις επιχειρείται πάντα να βρεθούν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων αυτών, έτσι ώστε να βοηθηθεί το παιδί και οι γονείς του να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Έτσι, συνίσταται:

  • συμβουλευτική παιδιών και εφήβων, για να μάθουν τα ίδια να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται κάθε φορά
  • συμβουλευτική γονέων, για να καταλάβουν πώς με τις δικές τους ενέργειες θα βοηθήσουν αποτελεσματικότερα το παιδί τους.