Αντιμετώπιση Διαταραχής Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Τρόποι αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ – συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

Στο προηγούμενο άρθρο “Τι είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ);” αναφερθήκαμε στα αίτια της διαταραχής, στα συμπτώματα, αλλά και στα συνοδά προβλήματα που μπορεί να εκδηλώσει ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε σε χρήσιμες συμβουλές τόσο για γονείς που έχουν παιδιά με ΔΕΠ-Υ όσο και για εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με τέτοιες δυσκολίες στην τάξη τους.

Read more

Τι είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ);

Α’ Μέρος

Πού οφείλεται και ποια είναι τα συνήθη προβλήματα ενός παιδιού με αυτή τη διαταραχή

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) είναι μια από τις συχνότερες αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Τα πρωτογενή συμπτώματα της διαταραχής είναι η διάσπαση προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα. Εμφανίζεται στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού και η συχνότητα εμφάνισής της είναι μεγαλύτερη στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια με αναλογία τέσσερα προς ένα.

Read more

Hyperactive- Ένα βίντεο για τη ΔΕΠ-Υ

Το παρακάτω σύντομο βίντεο για τη ΔΕΠ-Υ είναι γαλλικής παραγωγής και δείχνει με πολύ γλυκό τρόπο κάποιες συμπεριφορές που συχνά παρουσιάζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας).

Read more