Συμβουλευτική Εφήβων

Εφηβεία και κατάθλιψη: συμπτώματα- πρόληψη- αντιμετώπιση

Η κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που μπορεί να επηρεάσει άτομα κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων, και αντίθετα με την επικρατούσα αντίληψη, δεν πρόκειται για μια κακή διάθεση ή μια περιστασιακή μελαγχολία που μπορεί να νιώθουμε. Χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα μόνιμο αίσθημα θλίψης και απελπισίας, ευερεθιστότητα και έλλειψη ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Τείνει να εκδηλώνεται διαφορετικά στα δύο φύλα κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Τα αγόρια συνήθως παρουσιάζουν αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά, ενώ τα κορίτσια τις περισσότερες φορές απομονώνονται. Η εφηβική κατάθλιψη, αν δεν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία, σε κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ, σε βίαιη συμπεριφορά ή ακόμη και σε αυτοκτονία.

Read more

Σχολικός εκφοβισμός: ένα συχνό φαινόμενο

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται συστηματική βία και επιθετική συμπεριφορά από ένα παιδί ή από ομάδα παιδιών εναντίον ενός άλλου παιδιού με σκοπό την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου εντός και εκτός σχολείου.

Read more