Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών

Όταν το παιδί μου κλέβει …

Πολλές φορές οι γονείς προβληματίζονται όταν διαπιστώνουν ότι το παιδί τους φέρνει από το σχολείο πράγματα που δεν ανήκουν στο ίδιο. Το φαινόμενο αυτό τους ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού το θεωρούν μία παραβατική συμπεριφορά και αναρωτιούνται γιατί το κάνει. Ωστόσο, πριν θεωρήσουμε μία πράξη παραβατική συμπεριφορά, θα πρέπει να εξετάσουμε την ηλικία του παιδιού. Για παράδειγμα, ένα παιδί ηλικίας 3 -5 ετών παίρνει κάτι που του κινεί το ενδιαφέρον μη μπορώντας να κατανοήσει ότι αυτό το κάτι ανήκει σε κάποιον άλλο. Τι συμβαίνει όμως με τα μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους; Γιατί κλέβουν, αφού συνήθως γνωρίζουν ότι η κλοπή είναι κάτι κακό; Οι αιτίες μπορεί να ποικίλουν.

Read more

Όταν το παιδί μας βαριέται …

Πολλές φορές οι γονείς νιώθουν άγχος, όταν ακούνε το παιδί τους να παραπονιέται ότι βαριέται και προσπαθούν συνεχώς να βρουν τρόπους να το απασχολήσουν. Συνήθως κάτι τέτοιο γίνεται εντονότερο τα Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους διακοπών, που οι δραστηριότητες των παιδιών μειώνονται.

Read more

Ο φόβος της αποτυχίας και οι έφηβοι

Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος στη ζωή ενός ατόμου, ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στον κόσμο των ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί προσπαθεί να γίνει πιο αυτόνομο, να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα και να είναι αποδεκτό από τους συνομηλίκους και γενικότερα από το περιβάλλον του. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσδοκίες για τη μελλοντική του ζωή και θέτει στόχους, τους οποίους προσπαθεί να πραγματοποιήσει.

Read more

Εφηβεία και χαμηλή αυτοεκτίμηση

Ως αυτοεκτίμηση ορίζεται η εικόνα – σωματική, συναισθηματική, νοητική, κοινωνική- που έχει κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Αυτοεκτίμηση δηλαδή σημαίνει το κατά πόσο εκτιμάμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας με τα προτερήματα και τα ελαττώματά μας, αλλά και πόσο πιστεύουμε ότι αξίζουμε ως άνθρωποι.  Ωστόσο, η αυτοεκτίμησή μας ενισχύεται ή αποδυναμώνεται και από την εικόνα που νομίζουμε ότι έχουν οι άλλοι για εμάς . Η υγιής αυτοεκτίμηση είναι λοιπόν αποτέλεσμα της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην εικόνα που εμείς οι ίδιοι έχουμε για τον εαυτό μας και την εικόνα που νομίζουμε ότι έχουν οι άλλοι για μας.

Read more

Πώς νιώθουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε μια ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή, στον συλλογισμό ή στη μαθηματική ικανότητα. Οι δυσκολίες αυτές εμποδίζουν σημαντικά την πρόοδο του παιδιού σε γνωστικό επίπεδο, επηρεάζουν όμως και τη συμπεριφορά του αλλά και τον ψυχοσυναισθηματικό του κόσμο. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ οι δυσκολίες στον γνωστικό τομέα μπορεί να αντιμετωπιστούν και να υποχωρήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι συναισθηματικές δυσκολίες μπορεί να έχουν διάρκεια και να ακολουθούν το παιδί, ακόμη και κατά την ενηλικίωσή του.

Read more